PERFIL DE MUNTANYA

Distància: 9,6km

Dia Sortida: Dissabte 1 d'octubre 2022

Hora i lloc de Sortida: 19:50h Pista Poliesportiva 

Aparcament: Parking de les Escoles (Local·lització)

Desnivell: D+ 295m

Wikiloc